Frysrum
Broschyr     Detaljer & mått     Fotografier     Video   

Vår frysrum rullport har mycket speciella egenskaper.
Den är framtagen speciellt för att monteras inne i frysdelen...
och kan operera i temperaturer ned till minus 30 grader. 
Eftersom förhållandena är så extrema rullas inte duken upp, utan dras upp och skjuts ned.
Detta innebär att duken kan operera under extrema villkor. Porten är dessutom programmerad att öppnas 
var 30 minut för att motverka isbildning på duken.
Alla viktiga drift detaljer som motor och sidoben har uppvärmning med värmekablage för att hållas frostfria.

Porten tål påkörning, och kommer vid sin nästa öppnings cykel att återställa sig automatiskt ! se film

 
Besök gärna vårt virtuella showroom.