Beskrivande text  Rullport Inomhus D-311.pdf
Föreskrivande text för snabbrullport, inomhus

Beskrivande text Rullport Utomhus  M2.pdf
Föreskrivande text för snabbrullport, utomhus

Manual Snabbrullport 311.pdf
Manual, installations anvisning och felsökning snabbrullport

Elschema inkoppling D-311.pdf
Manual, plintschema snabbrullport D311

Inställning trådlös reversering.pdf
Radiofrekvens reverseringslist

Inställning timer.pdf
Timerfunktion till yttre aktivering

För andra manualer eller teknisk information, kontakta:
info@maingate-door.com alt. tel: 08 - 514 103 00